Waar sta ik voor

De ‘&’ in Van der Laan & kan gevolgd worden door de naam van een organisatie, thema of een partner. In de overtuiging dat veranderingen en resultaten fundamenteler en meer solide worden als er met meerderen aan wordt gewerkt. Maar u heeft iemand nodig die de problematiek en de organisatie (snel) snapt en een enthousiast ‘aanjager’ is van het proces naar resultaat.

Interim- en Project management : U heeft tijdelijk leidinggevende capaciteit nodig en u zoekt een vakman die gewend is met verschillende problematieken om te gaan, die organisatiesensitiviteit heeft en ook concrete resultaten kan bereiken.

Advies: U zoekt een frisse blik, een analytisch scherp persoon die kan spiegelen en ook de inspiratie kan bieden voor de oplossing. Indien nodig kunnen ook de concrete stappen van het verbeterproces worden vormgegeven.

Coaching: U wilt geholpen worden om uiteindelijk uzelf te helpen, want daar draait coaching uiteindelijk om. Maar wellicht gaat het niet alleen om u maar ook om uw team.